Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

Džuzdanović Nusret
SDA

Mulaosmanović Nermin
SDA

Horić Besim
SDA

Hasanović Amel
SDA

Muminović Halida
SDA

Haračić Hajrudin
SDA

Krezić Semir
SDA

Nakičević Vahidin
SDA

Jašaragić Elvir
SDA

Nakičević Jasmina
SDA

Rešidović Nermin
PDA

Imširović Fahreta
PDA

Velagić Ibro
STRANKA PENZIONERA

Muratović Abdulgafar
SDP

Jusić Muhidin
Nezavisni kandidat