Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA OPĆINE TEOČAK

Obavještavaju se mlade osobe od 18. do 35. godina sa područja općine Teočak da je produžen rok za podnošenje prijava na Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Općina Teočak.

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti najkasnije do 01.06.2022.godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu Općine Teočak na telefon 035 755 319.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

Investicijska fondacija IMPAKT i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u periodu od 2018.-2021. godine u saradnji sa 55 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH su realizirali IMPAKT inkubator poslovnih ideja, u kojem je podržano osnivanje i unapređenje preko 300 novih poslovnih poduhvata širom Bosne i Hercegovine. Investicijska fondacija IMPAKT nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Teočak i u 2022. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Teočaka, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2022. godinu. 

JAVNI OGLAS za privremenu dodjelu javne površine radi postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa “KIOSK” u užem centru općine Teočak

Općina Teočak putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije daje u zakup javnu površinu u svrhu privremenog postavljanaja i otvaranja montažnog objekta tipa “KIOSK” na lokaciji kod zgrade općine Teočak (pod lipom), označene kao KČ broj 6311/1 upisana u PL pod brojem 489 KO Teočak, površine 12 m2.

Početna cijena za zakupninu iznosi 52,77KM za jedan metar kvadratni mjesečno.Javna površina koja je predmet ovog oglasa izdaje se na period od jedne (1) godine.

Kompletan tekst javno oglasa se može pogledati ovdje:

Nacrt Odluke o pristupanju izrade izmjene Statuta općine Teočak

Općinsko vijeće Teočak usvaja Nacrt Odluke o pristupanju izrade izmjene Statuta Općine Teočak u predloženom tekstu i isti upućuje u Javnu raspravu koja će trajati 30 dana to jest do 21.01.2022.godine
Sve primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke se mogu dostaviti u pisanoj formi Komisiji za statut i propise Općinskog vijeća Teočak.

Centralna javna rasprava će se održati 21.01.2022.godine u sali Općine Teočak sa početkom u 13,sati.