Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinski načelnik

Tajib Muminović, rođen je 19.10.1964. godine u Teočaku, gdje je završio osnovnu školu.
Srednju školu / gimnazija/ kao i Rudarsko-geološki fakultet završio je u Tuzli.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata kao pripadnik Armije R BiH u periodu od aprila 1992. godine do oktopbra 1994.godine.
U periodu od 1998. godine do 2000. godine obavljao je dužnost poslanika u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Funkciju Načelnika općine Teočak obavlja od 1994. godine do danas.
Živi u Teočaku sa suprugom, djecom i roditeljima.