Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni konkursi

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka (1) Statura općine Teočak(“Službeni bilten općine Teočak” broj: 5/08 i 2/12)
i člana 10. Pravilnika o licitaciji broj 02-19-275/20 od 04.02.2020. godine, a u vezi sa članom 4. Odluke o preuzimanju pokretnih i nepokretnih stvari privremenom upravaljanju
broj 01-02-06-140-1/09 od 05.11.2009.godine i Zaključka općinskog vijeća Teočak broj 01-23-06-48-2/13 od 21.10.2013. godine, Komisija za provedbu postupka licitacije o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS Za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini putem usmenog javnog nadmetanja
Tekst javnog konkursa se može pogledati ovdje!