Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nacrt budžeta Općine Teočak upućen – javna rasprava

Općinsko vijeće Teočak je jednoglasno usvojilo Nacrt budžeta općine Teočak za 2022. godinu sa okvirnim planom za 2023. i 2024.godine u predloženom tekstu.

Nacrt budžeta općine Teočak upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Centralna javna rasprava će se održati 03.12.2021. godine u sali općine Teočak sa početkom u 14 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta općine Teočak za 2022.godinu možete dostaviti Općinskom načelniku putem pisarnice općine Teočak ili putem emaila na adresu teocak.so@bih.net.ba do 30.11.2021. godine.