Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

O D L U K A o poništenju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14,31/16 i 41/20), člana 7. stav 1. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini-
prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19), člana 21. stav 1. tačke 2. i 18. Statuta općine Teočak („Službeni bilten općine Teočak“, broj: 5/08 i 2/12) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za
utvrđivanje kandidata za člana Općinske izborne komisije Teočak broj: 01-02-06-79-1/19 od 01.10.2019. godine, Općinsko vijeće Teočak, na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 26.02.2021. godine,
donijelo je

O D L U K U
o poništenju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak

I

Poništava se Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 25.10.2019. godine, web stranici općine Teočak i Radiju „Glas Drine“ Sapna.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici općine Teočak i Službenom biltenu općine Teočak.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA TEOČAK Džuzdanović Nusret, s.r.